×
×

0

0

ไพ่ในการพยากรณ์ มีอะไรบ้าง
"ไพ่ที่ใช้ในการพยากรณ์ มีแบบใดบ้าง"

        การพยากรณ์อนาคต มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เส้นกราฟชีวิต ลายมือ ลายเท้า วันเดือนปีเกิด ดวงดาว จักรราศี รูปร่าง ใบหน้า ฯลฯ ตลอดจนความหมายรูปภาพบนกระดาษ ที่เราเรียกกันว่าไพ่

        ไพ่สำหรับการพยากรณ์นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ แยกออกไปตามถิ่นกำเนิด ความเชื่อทางศาสนา และ วัฒนธรรม แต่อาศัยลักษณะการทำนายที่คล้ายกัน คือ ให้ผู้รับการทำนายเลือก แล้วใช้ความหมายของไพ่เป็นตัวผสนเรื่องราว ออกมาเป็นคำทำนาย

        ส่วนรูปแบบไพ่ในโลกนี้มีกี่แบบไหน บอกได้ยาก เท่าที่พอทราบ และได้รับความนิยมก็ได้แก่

  1. ไพ่ป๊อก
  2. ไพ่พรหมญาณ
  3. ไพ่ยิปซี
  4. ไพ่อี้จิง
  5. ไพ่มิราเคล
  6. ไพ่นกกระจอก ฯลฯ


ไพ่ป๊อก

ไพ่พรหมญาณ
ไพ่ยิปซี (Tarot)
ไพ่อี้จิง


        ทั้งนี้จะขอหยิบยกตัวอย่างไพ่สัก 3 ชนิด ที่เราพอจะรู้จักกันดี  ไว้เป็นแนวทางคราวๆ ส่วนใครมีความสนใจศึกษาเชิงลึก ก็สามารถนำไปต่อยอดได้ ดังต่อนี้

  • ไพ่พรหมญาณ ถือได้ว่าเป็นไพ่พยากรณ์ของไทยชุดแรก โดยการใช้ฉันทาคติปรัชญาแบบไทยๆ คือ การผสมผสานความเชื่อ ระหว่างพระพุทธศาสนา และ พราหมณ์-ฮินดู ซึ่งตัวไพ่ประกอบไปด้วย ไพ่ครู (ไพ่ท้าวมหาพรหม และพญาภิเภกพรหม) ไพ่เทพประจำวัน ประราศี ปีเกิด โดยมีเทพเหล่านี้เป็นประธานหลักของความหมาย ไม่ว่าจะเป็น พระพิฆเนศ พระอุมาเทวี หนุมาน กุมารทอง ฯลฯ  เป็นต้น

หลักการดูไพ่พรหมญาณ

ไพ่พรหมญาณ 1 สำรับ มี 69 ใบ ประกอบด้วย 5 ชุด คือ
   1.ไพ่ครู จำนวน 2 ใบ ได้แก่ ไพ่ท้าวมหาพรหม และพญาภิเภก
   2.ไพ่ชุดเทพประจำวันเกิด จำนวน 7 ใบ
   3.ไพ่ชุดเทพประจำราศีเกิด จำนวน 12 ใบ
   4.ไพ่เทพประจำปีเกิด จำนวน 12 ใบ
   5.ไพ่ชุดเทพประจำฐานพยากรณ์ จำนวน 36 ใบ ใช้อธิบายเพิ่มเติม 3 ชุดแรก

หลักการดูดวง โดยการหยิบไพ่จำนวน 12 ใบ จากไพ่ทั้งหมด 69 ใบ คำทำนายของไพ่แต่ละใบมีความหมายดังนี้ไพ่ใบที่ 1 หมายถึง วาสนาและพื้นดวงชะตาชีวิตทั่วไป
ไพ่ใบที่ 2 หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง
ไพ่ใบที่ 3 หมายถึง หลักฐานบ้านช่อง
ไพ่ใบที่ 4 หมายถึง ญาติมิตรพี่น้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ
ไพ่ใบที่ 5 หมายถึง บุตรบริวาร บุตรชายและหญิง รวมถึงบริวารคนรับใช้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง คนใกล้ชิด ที่มีวุฒิภาวะทางฐานะการเงินการศึกษาและอายุที่ต่ำกว่าเรา ซึ่งตำแหน่งนี้จะบ่งบอกถึงการมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดวงเราว่ามีบริวารที่ดีและถูกโฉลกหรือไม่
ไพ่ใบที่ 6 หมายถึง ศัตรูอุปสรรค
ไพ่ใบที่ 7 หมายถึง คู่ครองคนรัก จะใช่คู่แท้หรือคู่เทียม รวมถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่หรือไม่ไพ่ใบที่ 8 หมายถึง โรคภัยพิบัติ
ไพ่ใบที่ 9 หมายถึง ความสุขสมหวัง
ไพ่ใบที่ 10 หมายถึง การงานและอาชีพ
ไพ่ใบที่ 11 หมายถึง ลาภยศชื่อเสียง
ไพ่ใบที่ 12 หมายถึง ไพ่สรุปคำทำนายทั้งหมดว่าดีหรือร้ายอย่างไร (อ.กรรณ)

  • ไพ่อี้จิง ก็ถือกำเนิดในประเทศจีน  อี้จิง แปลว่า คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลง (book of changes) เป็นระบบสัญลักษณ์ที่เกิดจากหยินและหยาง พลังคู่ของธรรมชาติ โดยหยางแสดงได้ด้วยเส้นทึบ หยินแสดงได้ด้วยเส้นขาด หยาง หมายถึง สวรรค์ (ฟ้า) ความสว่าง ผู้ชาย ดวงอาทิตย์ สิ่งที่ปรากฏชัด เป็นต้น ส่วนหยิน หมายถึง โลก (ดิน) ความมืด ผู้หญิง ดวงจันทร์ สิ่งที่ซ่อนอยู่ เป็นต้น ทั้งสองด้านของหยางและหยินทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นในจักรวาล นักปราชญ์จีนโบราณได้สร้างคัมภีร์อี้จิงขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยอาศัยการเปลี่ยนไปมาระหว่างหยินกับหยางเป็นสำคัญ (ข้อความโดย กาลจักร)

ในส่วนของ : ไพ่ยิิปซี(Tarot) ได้ถือกำเนิดในแถวตะวันออกกลาง แถบๆประเทศ
อียิป เลบานอน จอร์แดน ซึ่งเป็นดินแดนเยรูซาเร็ม เก่าแก่ ต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์

ทั้งนี้ในประวัติศาสตร์ของไพ่ยิปซี เรียกตาม กลุ่มชนเสรี (ชาวยิปซี ซึ่งมีด้วยกันหลายกลุ่ม) ที่ไม่ชอบขึ้นอยู่กับใต้อำนาจ หรือการปกครองของใคร (ตัวแทนไพ่หมายเลย 0 the fool )
จึงอาศัยอยู่ ซึ่งมีอายุของศาสนายาวนามากว่า จะเห็นสัญลักษณ์รูปภาพไม้กางเขน ที่ไพ่ยิปซีแบบดังเดิมนั้นนำมาใช้ แทนสัญลักษณ์ของความเชื่อ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพเจ้า


แผนที่ถิ่นกำเนิดไพ่ยิปซี


ไพ่ The fool : ไพ่ใบแรกของ Tarot ตัวแทนชนเผ่ายิปซี ที่รักความอิสระ เสรีภาพ


จำนวนไพ่ยิปซี มีทั้งหมด 78 ใบ

ไพ่ยิปซีเป็นเครื่องมือในการใช้สำหรับพยากรณ์ ที่ถูกบันทึกและสร้างขึ้นผ่านยุคสมัย จนปัจจุบันนี้มีจำนวน 78 ใบ ซึ่งใกล้เคียงกับอายุเฉลี่ยของชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

แบ่งออกเป็น ชุดหลัก (Major Acana) และชุดลอง (Mimor Acana) คล้ายคลึงกับพระคัมภีร์คริสต์ธรรม ที่มีทั้งพระสัญญาเก่า และ พระสัญญาใหม่ ในเล่มเดียวกัน ที่ซุกซ้อนไปด้วยความลับของชีวิต โลก และจักรวาล ต่างๆไว้มากมายให้ค้นหา

×

ติดต่อ