×
×

0

0

ไพ่ในการพยากรณ์ มีอะไรบ้าง

"ไพ่ที่ใช้ในการพยากรณ์ มีแบบใดบ้าง" การพยากรณ์อนาคต มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เส้นกราฟชีวิต ลายมือ ลายเท้า วันเดือนปีเกิด ดวงดาว จักรราศี รูปร่าง ใบหน้า ฯลฯ ตลอดจนความหมา...

มาทำงานที่ Co-working ดีกว่าทำคนเดียวยังไง

แล้วธบรรหารตระบัด ว่าเราจัดจตุรงค์ จะไปยงยอยุทธ์ ยังกัมพุชพารา ศึกมอญมาชิงควัน กันบให้ไปออก บอกให้เต้าโดยตก ควรจักยกไปยุทธ์ เป็นมหุสสวมหันต์ ปันเอาชัยชิงชื่น แล้วธก็อื้นออกพจน์ พระราชกฎประกาศ แก่เมือ...

โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้!

แล้วธบรรหารตระบัด ว่าเราจัดจตุรงค์ จะไปยงยอยุทธ์ ยังกัมพุชพารา ศึกมอญมาชิงควัน กันบให้ไปออก บอกให้เต้าโดยตก ควรจักยกไปยุทธ์ เป็นมหุสสวมหันต์ ปันเอาชัยชิงชื่น แล้วธก็อื้นออกพจน์ พระราชกฎประกาศ แก่เมือ...
×

ติดต่อ